skip to Main Content
Pusat Kemahiran ITBASE
“Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran”

Pusat Kemahiran ITBASE
“Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran”

Tenaga Kerja Terlatih

Kami menyediakan latihan kemahiran kepada pelatih untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berkualiti dan bersesuaian dengan permintaan industri terkini.

Lebih lanjut »

Lokasi terpilih

Beroperasi di pekan Parit Raja adalah suatu keistimewaan serta kemudahan kepada pelajar-pelajar diluar bandar khususnya di kawasan Batu Pahat, Johor.

Lihat lokasi »

Kemudahan Fasiliti

Pusat kemahiran ITBASE menyediakan pelbagai kemudahan yang kondusif untuk sesi latihan amali dan pembelajaran yang berkesan.

Lebih Lanjut »

Sijil & Pengiktirafan

Sijil & Diploma yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Lebih Lanjut »

Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran

Kongsikan di :
fidodesign.net - Malaysia Freelance Web Designer

Back To Top