Loading...
Utama 2018-06-05T01:08:01+00:00

Mengarusperdanakan Latihan Kemahiran

Kami menyediakan latihan kemahiran kepada pelatih untuk melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi, berkualiti dan bersesuaian dengan permintaan industri masa kini.

KENAPA ANDA PERLU MEMILIH PUSAT KEMAHIRAN ITBASE?

Pusat Latihan kami merupakan sebuah Pusat Pendidikan Kemahiran  swasta yang pertama di Parit Raja serta kami menyediakan dan melahirkan pelajar berkemahiran mengikut keperluan semasa.

Matlamat Kami

 • Memberi peluang kepada pelatih mengikuti latihan dengan yakin
 • Melahirkan pekerja mahir
 • Menyediakan persekitaran dan kemudahan latihan yang kondusif dan relevan

KEMUDAHAN AWAM

 • Masjid

 • Kedai Makan

 • Bank

 • Pejabat Pos Malaysia

 • Stesen Minyak

 • Klinik Kesihatan

 • Pasaraya

 • Berazam menjadi penyedia latihan kemahiran yang cekap bagi memenuhi keperluan tenaga kerja mahir bertaraf dunia.
 • Menyediakan latihan kemahiran yang berterusan kepada pelatih bagi membangunkan tenaga kerja yang berpengetahuan, kompeten, berdisiplin dan inovatif mengikut perubahan teknologi dan persekitaran.

PENGAMBILAN PELAJAR

 • Sesi Jan / Feb
 • Sesi April / Mei
 • Sesi Julai / Ogos
 • Sesi Okt / Nov

Persijilan Kemahiran Malaysia

 • Persijilan Kemahiran diiktiraf oleh industri di Malaysia.
 • Persijilan Kemahiran Malaysia menyediakan suatu laluan kerjaya dan pembangunan diri yang setanding dengan laluan kerjaya berasaskan kelayakan akademik.
 • Persijilan Kemahiran Malaysia berupaya melahirkan pekerja mahir yang terlatih dan berkelayakan untuk mempertingkatkan daya saing industri tempatan di pasaran dunia.

Calon hanya dianugerahkan Sijil setelah memenuhi syarat-syarat berikut :

 • Menamatkan jangkamasa latihan seperti yang ditetapkan dengan jayanya; dan
 • Mencapai tahap keterampilan seperti yang disyaratkan; dan
 • Terampil dalam National Competency Standard (NCS)-Core Abilities seperti yang disyaratkan dalam Panduan Pelaksanaan National Competency Standard (NCS) – Core Abilities.
 • Bagi yang tidak mencapai tahap keterampilan tiada Sijil akan dikeluarkan oleh Jabatan.

Berita Terkini Kolej

Senarai Kursus

Hubungi Kami

No 17B, Tingkat 2, Bangunan UMNO, 86400 Parit Raja, Batu Pahat, Johor.

Phone: 07-4543617

Mobile: 013-7792033

Fax: 07-4532517

Web: IT Base

BERITA TERKINI